Вплив інуліну на зростання нормофлори

Кількісні та якісні зміни нормальної кишкової мікрофлори, порушення її антагоністичних функцій та інших біологічних властивостей, а також розмноження умовно-патогенних мікроорганізмів, які у нормальному біоценозі відсутні або становлять його незначну частину, призводять до дисбактеріозу кишечника.(1)

За наслідками подвійного сліпого, рандомізованого, плацебоконтрольованого дослідження було показано, що прийом інуліну сприяє відновленню нативної нормофлори кишечника.(2)

1. В.В. Бережний, д.м.н., професор, В.Г. Козачук, к.м.н., кафедра педіатрії № 2 Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ. Порушення мікробіоти кишечника у дітей. Здоров’я України. (лютий 2014). с.24-26.

2. Yoram Bouhnika, Laurent Raskineb, KarineChampionc, Claude Andrieuxd, Sophie Penvena, Heidi Jacobse, Guy Simoneauc. Prolonged administration of low-dose inulin stimulates the growth of bifidobacteria in humans. Nutrition Research 27 (2007) 187-193.